Hana seki hokori nanikawo nekosu
Ima osore kara tobitatsu sadame
Afureshi omoiwo kagagete mata
Meguru keishiki

Owariwa hajimari
Hajimare awoaru
Ikutose ikutabi
Kurika he su yume

Kaze ukitsute kenare wo sarau
Aro touki ki wo motomeru hitomi
Sudouishi mono tachi nega uwatada
Asueno michi

Owariwa wa hajimari
Hajimare awoaru
Samaori sasudaru
Neba deku a yume

Afureshi omoiwo kagagete mata
Meguru keshiki
Kanata no yume

Owariwa hajimari
Hajimare awoaru
Ikutose ikutabi
Kurika he su yume

Owariwa hajimari
Hajimare awoaru
Ai ueru keshi ke wa
Yume no hate wo


 Créer un site
Créer un site